Σχεδιασμός και ανάπτυξη πλατφόρμας e-Learning AXA e-Academy


Project Organization

AXA Ασφαλιστική

Project Target

AXA Ασφαλιστική

Project Technologies

MELO - Digital School e-Learning Ecosystem

Completion Date

Οκτώβριος 2011

Url(s)

https://e-academy.axa.gr