Σχεδιασμός και ανάπτυξη πλατφόρμας e-Learning AXA e-Academy


Φορέας Έργου

AXA Ασφαλιστική

Αντικείμενο Έργου

Σχεδιασμός & ανάπτυξη πλατφόρμας ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης (e-Learning) για την ασφαλιστική αγορά. Ενδοεπιχειρησιακή κατάρτιση και εκπαίδευση συνεργατών.

Τεχνολογίες Υλοποίησης

MELO - Digital School e-Learning Ecosystem

Ημερομηνία Ολοκλήρωσης

Οκτώβριος 2011

Url(s)

https://e-academy.axa.gr