Ανάπτυξη εφαρμογής κινητού για τα Φροντιστήρια ΕΚΚΕΝΤΡΟ


Project Organization

Φροντιστήρια ΕΚΚΕΝΤΡΟ

Project Target

Φροντιστήρια ΕΚΚΕΝΤΡΟ

Project Technologies

Cross-Platform Apps Development Tools

Completion Date

Ιούνιος 2014

Url(s)

https://itunes.apple.com/us/app/%CF%85%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82-%CE%BC%CE%BF%CF%81%CE%AF%CF%89%CE%BD-%CE%AD%CE%BA%CE%BA%CE%B5%CE%BD%CF%84%CF%81%CE%BF/id900006581?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=air.com.rdc.distribution.PointsCalc