Ανάπτυξη εφαρμογής κινητού για τα Φροντιστήρια ΕΚΚΕΝΤΡΟ


Φορέας Έργου

Φροντιστήρια ΕΚΚΕΝΤΡΟ

Αντικείμενο Έργου

Σχεδιασμός & ανάπτυξη mobile εφαρμογής υπολογισμού μορίων εισαγωγής στα εκπαιδευτικά ιδρύματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα από τα Φροντιστήρια Έκκεντρο. Περιλαμβάνει εκτίμηση σχολών εισαγωγής σύμφωνα με τις βάσεις εισαγωγής του προηγούμενου έτους. Διαθέσιμη σε πλατφόρμες iOS & Android.

Τεχνολογίες Υλοποίησης

Cross-Platform Apps Development Tools

Ημερομηνία Ολοκλήρωσης

Ιούνιος 2014

Url(s)

https://itunes.apple.com/us/app/%CF%85%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82-%CE%BC%CE%BF%CF%81%CE%AF%CF%89%CE%BD-%CE%AD%CE%BA%CE%BA%CE%B5%CE%BD%CF%84%CF%81%CE%BF/id900006581?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=air.com.rdc.distribution.PointsCalc