Ανάπτυξη mobile εφαρμογής για την Study Medicine Europe


Project Organization

Study Medicine Europe

Project Target

Study Medicine Europe

Project Technologies

Cross-Platform Apps Development Tools

Completion Date

Απρίλιος 2016

Url(s)

https://itunes.apple.com/us/app/study-medicine-europe/id1106422586
https://play.google.com/store/apps/details?id=air.com.rdc.distribution.SME