Ανάπτυξη mobile εφαρμογής για την Study Medicine Europe


Φορέας Έργου

Study Medicine Europe

Αντικείμενο Έργου

Σχεδιασμός & ανάπτυξη mobile εφαρμογής για την Study Medicine Europe. Περιλαμβάνει εταιρική παρουσίαση, προβολή παρεχόμενων υπηρεσιών, testimonials, στοιχεία επικοινωνίας κ.α. Διαθέσιμη σε πλατφόρμες iOS & Android.

Τεχνολογίες Υλοποίησης

Cross-Platform Apps Development Tools

Ημερομηνία Ολοκλήρωσης

Απρίλιος 2016

Url(s)

https://itunes.apple.com/us/app/study-medicine-europe/id1106422586
https://play.google.com/store/apps/details?id=air.com.rdc.distribution.SME