Σχεδιασμός & ανάπτυξη Eurolife e-learning Platform


Project Organization

EUROLIFE ERB Ασφαλιστική

Project Target

EUROLIFE ERB Ασφαλιστική

Project Technologies

MELO - Digital School e-Learning Ecosystem
MELO - Content Optimizer CMS

Completion Date

Σεπτέμβριος 2018

Url(s)

https://elearning.eurolife.gr
https://training.eurolife.gr

Distinctions

Education Leaders Awards 2019 - Silver


View the case study