Σχεδιασμός & ανάπτυξη Eurolife e-learning Platform


Φορέας Έργου

EUROLIFE ERB Ασφαλιστική

Αντικείμενο Έργου

Ψηφιακό οικοσύστημα εκπαίδευσης για τα στελέχη και τους συνεργάτες της EUROLIFE Ασφαλιστικής. Διακριτές πύλες για την εκπαίδευση στελεχών & εξωτερικών συνεργατών με τεχνολογίες e-learning αλλά και υποστήριξη των διαδικασιών εκπαίδευσης στο Εκπαιδευτικό κέντρο της Eurolife (φυσικές αίθουσες).

Τεχνολογίες Υλοποίησης

MELO - Digital School e-Learning Ecosystem
MELO - Content Optimizer CMS

Ημερομηνία Ολοκλήρωσης

Σεπτέμβριος 2018

Url(s)

https://elearning.eurolife.gr
https://training.eurolife.gr

Διακρίσεις

Education Leaders Awards 2019 - Silver


Δείτε το case study