Eurolife ERB Training Portal

04/06/2019Eurolife ERB Training Portal
Eurolife ERB Training Portal

Ένα μοναδικό οικοσύστημα ψηφιακής εκπαίδευσης για τις ανάγκες δια βίου μάθησης των στελεχών της ασφαλιστικής αγοράς

Η ΑΝΑΓΚΗ

Η ανάγκη της δια βίου μάθησης στην ασφαλιστική αγορά

Όπως είναι γνωστό, η λειτουργία της Ασφαλιστικής Αγοράς στη χώρα μας εποπτεύεται από την Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ). Στο πλαίσιο του ρυθμιστικού της ρόλου, η ΤτΕ έχει θεσπίσει συγκεκριμένα κριτήρια και διαδικασίες για την αρχική κατάρτιση αλλά και τη διαρκή επαναπιστοποίηση γνώσεων για τους ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές, δηλ. για τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που αναλαμβάνουν ή ασκούν επ’ αμοιβή δραστηριότητες διανομής ασφαλιστικών προϊόντων

Λαμβάνοντας υπόψη: α. το ρυθμιστικό πλαίσιο της ΤτΕ και τα προβλεπόμενα σχετικά με την υποχρεωτική αρχική πιστοποίηση και ετήσια επαναπιστοποίηση γνώσεων των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών, β. την εξέλιξη του Ευρωπαϊκού θεσμικού πλαισίου που αναπροσαρμόζεται διαρκώς όπως π.χ. πρόσφατα με την οδηγία IDD και γ. τη διαρκή μεταβολή των κοινωνικών αναγκών για ασφαλιστικές υπηρεσίες και την απαραίτητη προσαρμογή των πακέτων ασφάλισης από τις ασφαλιστικές εταιρείες για να καλύψουν τις νέες ανάγκες, η ασφαλιστική αγορά είναι μία από τις πιο απαιτητικές αναφορικά με την ανάγκη παροχής προγραμμάτων συνεχούς κατάρτισης των φυσικών προσώπων που δραστηριοποιούνται σε αυτή. Κάθε ασφαλιστική εταιρεία έχει να αντιμετωπίσει την πρόκληση της δια βίου μάθησης για τα στελέχη της εσωτερικά αλλά και για το οικοσύστημα των συνεργατών της που προωθούν και διανέμουν προϊόντα της στην αγορά.

Η ΛΥΣΗ

Eurolife ERB Training Portal: Αναβάθμιση της μαθησιακής εμπειρίας των στελεχών και συνεργατών της Eurolife

Η Διεύθυνση Εκπαίδευσης της Eurolife ERB Ασφαλιστικής, προκειμένου να παρέχει υπηρεσίες υψηλού επιπέδου σε στελέχη και συνεργάτες αλλά και να καλύψει τις σύνθετες απαιτήσεις του κανονιστικού πλαισίου της Ασφαλιστικής αγοράς, επένδυσε σε ένα καινοτόμο έργο ολοκληρωμένης μηχανογράφησης των λειτουργιών της.

Πιο συγκεκριμένα, εντός του 2018 προχώρησε στην προμήθεια, παραμετροποίηση και εγκατάσταση του πληροφοριακού συστήματος Soft1EDU για την πλήρη εσωτερική μηχανογράφησή της. Το Soft1EDU είναι ένα μοναδικό στο είδος του λογισμικό καθώς αποτελεί τη μοναδική υλοποίηση ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης Εκπαιδευτικών Διαδικασιών (Student Information System, SIS) που βασίζεται στο καταξιωμένο ERP/CRM σύστημα της εταιρείας SoftOne. Έχοντας πλέον ένα ισχυρό back- end πληροφοριακό σύστημα για την καταγραφή και παρακολούθηση όλων των εκπαιδευτικών της δράσεων, η Διεύθυνση Εκπαίδευσης υιοθέτησε το πολυβραβευμένο ψηφιακό οικοσύστημα εκπαίδευσης και ενημέρωσης MELO – Digital Learning Ecosystem της RDC Informatics, για την ανάπτυξη του δικτυακού τόπου EUROLIFE ERB TRAINING PORTAL. Από το καλοκαίρι του 2018, το νέο Portal ψηφιακής εκπαίδευσης και ενημέρωσης μπήκε σε πλήρη παραγωγική λειτουργία αναβαθμίζοντας ριζικά τον τρόπο υλοποίησης πολλών διοικητικών και εκπαιδευτικών διαδικασιών της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης της EUROLIFE ERB.

Το έργο ολοκληρωμένης μηχανογράφησης της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης της Eurolife ERB Ασφαλιστικής αποτελεί το πιο ολοκληρωμένο ψηφιακό οικοσύστημα εκπαίδευσης στην Ασφαλιστική αγορά
ΤΑ ΟΦΕΛΗ

Λειτουργίες και οφέλη από το Eurolife ERB Training Portal

Το πληροφοριακό σύστημα EUROLIFE ERB TRAINING PORTAL λειτουργεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://training.eurolife.gr για το
οικοσύστημα εξωτερικών συνεργατών της Eurolife ERB και πλαισιώνεται από ειδική πύλη για την εκπαίδευση των στελεχών της Eurolife στην ηλ. διεύθυνση https://elearning.eurolife.gr.

H είσοδος των χρηστών στις εφαρμογές γίνεται με προσωποποιημένους κωδικούς πρόσβασης. Με την είσοδο κάθε χρήστη στην εφαρμογή, το σύστημα αναγνωρίζει τον ρόλο του και την ταυτότητά του (role-based personalization) και του παρέχει κατάλληλες πληροφορίες και δυνατότητες. Μέσα από το EUROLIFE ERB TRAINING PORTAL, οι συνεργάτες και τα στελέχη της Eurolife ERB αναβαθμίζουν και βελτιστοποιούν την καθημερινή εκπαιδευτικής τους εμπειρία αφού είναι σε θέση:

  • Να ενημερωθούν για το πρόγραμμα εκπαιδευτικών δράσεων της τρέχουσας περιόδου και να δηλώσουν συμμετοχή στις δράσεις που τους ενδιαφέρουν (https://training.eurolife.gr/el/normal/StudyCalendar).
  • Να παρακολουθήσουν το ιστορικό εκπαίδευσής τους, ανεξαρτήτως του τρόπου διεξαγωγής (σε αίθουσα, εξ αποστάσεως κ.ά.) και να έχουν εύκολη πρόσβαση στις σχετικές βεβαιώσεις παρακολούθησης.
  • Να ενημερωθούν για την ακαδημαϊκή τους αξιολόγηση (βαθμοί ανά μάθημα και είδος αξιολόγησης).
  • Να ενημερωθούν για την παρουσία/απουσία τους στις εκπαιδευτικές δράσεις.
  • Να αποκτήσουν πρόσβαση σε εκπαιδευτικό υλικό e-learning που αναρτά η Διεύθυνση Εκπαίδευσης.
  • Να αποκτήσουν πρόσβαση στο καινοτόμο εργαλείο Assessment Manager όπου τους προετοιμάζει για τις εξετάσεις πιστοποίησης της ΤτΕ.
  • Να λάβουν σε ψηφιακή μορφή το περιεχόμενο από τα μαθήματα που έγιναν σε φυσικές αίθουσες.
  • Να έχουν πρόσβαση στην ηλεκτρονική βιβλιοθήκη αρχείων της Eurolife ERB, που απαρτίζεται από εγκυκλίους, παρουσιάσεις, βίντεο, datasheets ασφαλιστικών προϊόντων, κ.ά..
  • Να λάβουν προσωπικά ή ομαδικά μηνύματα από το διοικητικό ή το ακαδημαϊκό προσωπικό (in-app notifications, sms & e-mails).
  • Να ενημερωθούν για νέα και ανακοινώσεις της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης.
Η ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ

Το Eurolife ERB Training Portal της EUROLIFE ERB Ασφαλιστικής,
διακρίθηκε με SILVER βραβείο στα Education Leaders Awards 2019 στη κατηγορία
Βέλτιστη Μαθησιακή Εμπειρία για Επιχειρήσεις.

ΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

Ο Ασφαλιστικός Όμιλος Eurolife ERB αποτελεί μέλος της Fairfax Financial Holdings Limited και μέσω των εταιρειών του σε Ελλάδα και Ρουμανία σχεδιάζει, διαθέτει και προωθεί ασφαλιστικά προϊόντα και υπηρεσίες που καλύπτουν όλες τις ανάγκες του σύγχρονου ανθρώπου. Στην Ελλάδα, ο Όμιλος περιλαμβάνει τις εταιρείες Eurolife ERB Α.Ε.Α.Ζ. και Eurolife ERB Α.Ε.Γ.Α και τη μεσιτική ERB Ασφαλιστικές Υπηρεσίες Α.Ε.Μ.Α.. Κατέχει ηγετική θέση στο bancassurance, ενώ παράλληλα συνεργάζεται με ευρύ δίκτυο ασφαλιστικών συνεργατών σε όλη την Ελλάδα. Στη Ρουμανία δραστηριοποιείται με τη Eurolife ERB Asigurari de Viata, Eurolife ERB Asigurari Generale. Ο Όμιλος Eurolife ERB επιτυγχάνει σταθερά ισχυρή κερδοφορία, διαθέτει υψηλή κεφαλαιακή επάρκεια που υπερκαλύπτει τις ευρωπαϊκές εποπτικές απαιτήσεις με σκοπό να είναι κάθε στιγμή σε θέση να εκπληρώνει άμεσα τις υποχρεώσεις που έχει αναλάβει για τους ασφαλισμένους του.

Η RDC Informatics έχει συμπληρώσει 20 χρόνια παρουσίας στην διεθνή αγορά πληροφορικής & τηλεπικοινωνιών με έμφαση στην ανάπτυξη καινοτόμων εφαρμογών λογισμικού. Η εταιρεία δραστηριοποιείται έντονα στην αγορά της Εκπαίδευσης κατέχοντας ηγετική θέση στην ανάπτυξη ολοκληρωμένων ψηφιακών οικοσυστημάτων για εκπαιδευτικούς οργανισμούς με χρήση καινοτόμων πληροφοριακών συστημάτων. Η εταιρεία διατηρεί στρατηγικές συνεργασίες με κορυφαίες επιχειρήσεις λογισμικού & υπηρεσιών διαδικτύου (Microsoft, Google, Facebook κ.α.), καθώς επίσης και με ερευνητικούς φορείς από την Ελλάδα και το Εξωτερικό. Συνδυάζοντας τις πλέον καινοτόμες πρακτικές τεχνολογίας λογισμικού με την ακαδημαϊκή έρευνα, η RDC Informatics αναπτύσσει & διαθέτει κορυφαίες λύσεις τεχνολογίας κατακτώντας εθνικές και διεθνείς βραβεύσεις (E-volution Awards, Mobile Excellence Awards, Business IT Excellence Awards, HR Awards κ.α.).