Ανάπτυξη εκπαιδευτικής εφαρμογής λογισμικού Smileys 5a


Φορέας Έργου

Express Publishing

Αντικείμενο Έργου

Σχεδιασμός και ανάπτυξη εκπαιδευτικής εφαρμογής για τη σειρά βιβλίων Smileys 5a της Express Publishing. Cross Platform application development για iOS, Android, Windows & Mac OS.

Τεχνολογίες Υλοποίησης

Cross-Platform Apps Development Tools

Ημερομηνία Ολοκλήρωσης

Απρίλιος 2014

Url(s)