Изпълнение на проекти

Изпълнение на проекти

Всеки бизнес софтуер е уникален, както и фирмата, която го използва. За да се реализира успешно на софтуера, е необходимо управление на подробен проект, документация и проект за одит

софтуерни
проекти

Нашият опит и техническа и бизнес познания, които да ни се развива и прилага интегрирана усилия за ефективното изпълнение на нашите проекти.

IN TIME, IN BUDGET, WITH
QUALITY!

What We Offer

  • Управление на проекти
  • Бизнес анализ
  • Business Process Реинженеринг
  • миграция на данни
  • персонализиране
  • Специфични функции развитие (персонализиране)
  • System Engineering