Στέλεχος Τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης (JRN051)

25/08/2022Στέλεχος Τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης (JRN051)Η RDC Informatics αποτελεί έναν ολοκληρωμένο οργανισμό παροχής λύσεων και προϊόντων Πληροφορικής. Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της αναλαμβάνει έργα πληροφορικής για οργανισμούς του ευρύτερου Δημοσίου Τομέα παρέχοντας ολοκληρωμένες λύσεις ανάπτυξης, και υποστήριξης πληροφοριακών συστημάτων.

Για την εξυπηρέτηση των αναγκών έργου για μεγάλο οργανισμό του Δημοσίου, αναζητά να προσλάβει στελέχη τηλεφωνικής υποστήριξης για τη σύσταση ομάδας τεχνικής υποστήριξης για τη διεκπεραίωση αιτημάτων πολιτών μέσω υπηρεσίας τηλεδιασκέψεων. Η θέση εργασίας απαιτεί φυσική παρουσία στα γραφεία Υπηρεσίας του Δημοσίου στην Αττική.

Αρμοδιότητες
  • Λήψη και διεκπεραίωση αιτημάτων εξυπηρέτησης πολιτών μέσω τηλεδιάσκεψης

Απαιτούμενα προσόντα:
  • Πτυχίο ή φοίτηση σε ανώτερη/ανώτατη Σχολή Πληροφορικής
  • Άριστη γνώστη χειρισμού Η/Υ και των σύγχρονων εφαρμογών γραφείου
  • Ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας με συνεργάτες και πελάτες
  • Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας ως δεύτερη ξένη γλώσσα.
  • Εναλλακτικά ζητούνται και στελέχη με γνώση της Αλβανικής ή της Αραβικής γλώσσας.
  • ΔΕΝ απαιτείται προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση

Προσφέρονται:
  • Αρχική & συνεχιζόμενη εκπαίδευση
  • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν τα αποστείλουν βιογραφικό σημείωμα στην ηλ. διεύθυνση info@rdc.gr με θέμα «Θέση εργασίας - JRN051».