Προγραμματιστής σε τεχνολογίες Microsoft .NET (JRΝ021)

02/06/2016Προγραμματιστής σε τεχνολογίες Microsoft .NET (JRΝ021)
Η RDC Informatics, αναζητά να προσλάβει Προγραμματιστή σε τεχνολογίες Microsoft .NET για την ενίσχυση των δραστηριοτήτων του τμήματος Web & Mobile Applications Development για την  ανάπτυξη διαδικτυακών εφαρμογών (web applications). 

Απαραίτητα Προσόντα:
  • Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ τμήματος Πληροφορικής ή αντίστοιχος τίτλος σπουδών
  • 2ετής προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση
  • Άριστη γνώση της πλατφόρμας ανάπτυξης εφαρμογών Web με το Microsoft Visual Studio .NET
  • Άριστη γνώση θεμάτων βάσεων δεδομένων & Microsoft SQL Server
  • Ικανότητα επικοινωνίας με πελάτες & συνεργάτες
Προσφέρονται:
  • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών 
  • Άριστο περιβάλλον εργασίας 
  • Συνεχής εκπαίδευση 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν βιογραφικό σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@rdc.gr ή στο fax 210 5150256, με ΚΩΔΙΚΟ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: «JRN021»