Σχεδιασμός και ανάπτυξη πλατφόρμας Minetta E-Learning


Project Organization

ΜΙΝΕΤΤΑ Ασφαλιστική

Project Target

ΜΙΝΕΤΤΑ Ασφαλιστική

Project Technologies

MELO - Digital School e-Learning Ecosystem
MELO - Content Optimizer CMS

Completion Date

Οκτώβριος 2017

Url(s)

https://www.minetta.gr


View the case study