Σχεδιασμός και ανάπτυξη πλατφόρμας Minetta E-Learning


Φορέας Έργου

ΜΙΝΕΤΤΑ Ασφαλιστική

Αντικείμενο Έργου

Σχεδιασμός & ανάπτυξη πλατφόρμας σύγχρονης & ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης (e-Learning) για τα στελέχη και τους συνεργάτες της ΜΙΝΕΤΤΑ Ασφαλιστικής

Τεχνολογίες Υλοποίησης

MELO - Digital School e-Learning Ecosystem
MELO - Content Optimizer CMS

Ημερομηνία Ολοκλήρωσης

Οκτώβριος 2017

Url(s)

https://www.minetta.gr


Δείτε το case study