Πλατφόρμα e-Learning των Πανεπιστημιακών Φροντιστηρίων ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ


Project Organization

Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

Project Target

Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

Project Technologies

MELO - Digital School e-Learning Ecosystem

Completion Date

Φεβρουάριος 2018

Url(s)

https://learn.kollintzas.gr


View the case study