Η πλατφόρμα ψηφιακής μάθησης (e-learning) των Πανεπιστημιακών Φροντιστηρίων ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

06/02/2018Η πλατφόρμα ψηφιακής μάθησης (e-learning) των Πανεπιστημιακών Φροντιστηρίων ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ
Το τμήμα υπηρεσιών WEB & MOBILE DEVELOPMENT της RDC Informatics ολοκλήρωσε με επιτυχία την ανάπτυξη της πλατφόρμας ψηφιακής μάθησης για τον εκπαιδευτικό οργανισμό Online.edu.gr στην ηλ. Διεύθυνση https://learn.kollintzas.gr.

Τα Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ δραστηριοποιούνται για περισσότερα από 25 χρόνια στην Αγορά της Εκπαίδευσης και ειδικά με την προετοιμασία εισαγωγής υποψηφίων στο Δημόσιο είτε μέσω Διαγωνισμών του ΑΣΕΠ (Εκπαιδευτικών, Υπουργείων, Τραπεζών, κ.α.) είτε μέσω του εισαγωγικού διαγωνισμού του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Για την κατάργηση των γεωγραφικών αποστάσεων & την ελαχιστοποίηση του κόστους και του χρόνου μετακινήσεων των σπουδαστών, τα Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ αποφάσισαν να ενσωματώσουν τεχνολογίες e-learning στη λειτουργία τους προκειμένου να προσφέρουν λύσεις εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης.

Η πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης των Πανεπιστημιακών Φροντιστηρίων ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ, βασίστηκε στο πολυβραβευμένο οικοσύστημα ηλεκτρονικής μάθησης MELO – Digital School της εταιρείας RDC Informatics. Πρόκειται για κορυφαία πλατφόρμα λογισμικού που παρέχει ένα ολοκληρωμένο περιβάλλον e-business για κάθε εμπλεκόμενο χρήστη στο οικοσύστημα ενός εκπαιδευτικού οργανισμού. Στην καρδιά του συστήματος υπάρχει ένα πανίσχυρο LMS (Learning Management System) το οποίο ενσωματώνει κάθε τεχνολογική καινοτομία στο χώρο της ψηφιακής μάθησης. Στη συγκεκριμένη υλοποίηση αξιοποιήθηκαν τα υποσυστήματα για ασύγχρονη & σύγχρονη διδασκαλία (Live Learning).

Η απόλυτα επιτυχημένη υλοποίηση του έργου, το οποίο βρίσκεται σε πλήρη παραγωγική λειτουργία, επιβεβαιώνει την βαθιά τεχνογνωσία των μηχανικών λογισμικού της RDC Informatics σε συστήματα ψηφιακής μάθησης & πλατφόρμες e-learning.

Αναλυτικές πληροφορίες για τη δραστηριότητα των Πανεπιστημιακών Φροντιστηρίων ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ δημοσιεύονται στον δικτυακό τόπο http://kollintzas.gr.