Πλατφόρμα e-Learning των Πανεπιστημιακών Φροντιστηρίων ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ


Φορέας Έργου

Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

Αντικείμενο Έργου

Πλατφόρμα ψηφιακής εκπαίδευσης εξ΄αποστάσεως για τους σπουδαστές των Πανεπιστημιακών Φροντιστηρίων ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ. Περιλαμβάνονται λειτουργίες σύγχρονης & ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης.

Τεχνολογίες Υλοποίησης

MELO - Digital School e-Learning Ecosystem

Ημερομηνία Ολοκλήρωσης

Φεβρουάριος 2018

Url(s)

https://learn.kollintzas.gr


Δείτε το case study