Πλατφόρμα e-learning για airport management - Fraport Greece


Project Organization

Fraport Greece

Project Target

Fraport Greece

Project Technologies

MELO - Digital School e-Learning Ecosystem
MELO - Assessment Manager

Completion Date

Μάρτιος 2019

Url(s)

https://elearn.fraport-greece.com