Πλατφόρμα e-learning για airport management - Fraport Greece


Φορέας Έργου

Fraport Greece

Αντικείμενο Έργου

Ολοκληρωμένο ψηφιακό οικοσύστημα εκπαίδευσης για τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης της Fraport Greece. Μοναδικά χαρακτηριστικά και εξελιγμένες λειτουργίες εκπαίδευσης, αξιολόγησης & πιστοποίησης γνώσεων για τα στελέχη της Fraport Greece.

Τεχνολογίες Υλοποίησης

MELO - Digital School e-Learning Ecosystem
MELO - Assessment Manager

Ημερομηνία Ολοκλήρωσης

Μάρτιος 2019

Url(s)

https://elearn.fraport-greece.com