Ανάπτυξη εκπαιδευτικής εφαρμογής λογισμικού Smileys 1a


Φορέας Έργου

Express Publishing

Αντικείμενο Έργου

Σχεδιασμός και ανάπτυξη εκπαιδευτικής εφαρμογής για τη σειρά βιβλίων Smileys 1a της Express Publishing. Cross Platform application development για iOS, Android, Windows & Mac OS.

Τεχνολογίες Υλοποίησης

Cross-Platform Apps Development Tools

Ημερομηνία Ολοκλήρωσης

Σεπτέμβριος 2013

Url(s)