Ανάπτυξη εκπαιδευτικής εφαρμογής λογισμικού Smileys 3a


Φορέας Έργου

Express Publishing

Αντικείμενο Έργου

Σχεδιασμός και ανάπτυξη εκπαιδευτικής εφαρμογής για τη σειρά βιβλίων Smileys 3a της Express Publishing. Cross Platform application development για iOS, Android, Windows & Mac OS.

Τεχνολογίες Υλοποίησης

Cross-Platform Apps Development Tools

Ημερομηνία Ολοκλήρωσης

Δεκέμβριος 2013

Url(s)