Η RDC Informatics συνδιοργανώνει το satellite event του Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου "Polymers 2024", Greek Stakeholder Engagement Workshop του BIOMAC

28/05/2024Η RDC Informatics συνδιοργανώνει το satellite event του Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου "Polymers 2024", Greek Stakeholder Engagement Workshop του BIOMAC