Η RDC Informatics συνδιοργανώνει το satellite event του Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου "Polymers 2024", Greek Stakeholder Engagement Workshop του BIOMAC

28/05/2024Η RDC Informatics συνδιοργανώνει το satellite event του Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου "Polymers 2024", Greek Stakeholder Engagement Workshop του BIOMAC


RDC_Stakeholder_May24

Με ιδιαίτερη χαρά, ανακοινώνουμε ότι την Παρασκευή 31 Μαΐου 2024 στο Πολεμικό Μουσείο Αθηνών διεξάγεται το satellite event του διεθνούς επιστημονικού συνεδρίου "Polymers 2024" με τίτλο BIOMAC Stakeholder engagement workshop: Bridging Innovation, Funding, and Collaboration in Greece.


Το event αποτελεί μέρος του διεθνούς επιστημονικού συνεδρίου POLYMERS 2024: Shaping the Future of Sustainable Materials και διοργανώνεται από την EXELISIS IKE, την RDC Informatics, και το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, που αποτελούν βασικούς εταίρους του Ευρωπαϊκού Ερευνητικού Έργου BIOMAC.


Το workshop αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία για τους ενδιαφερόμενους στην Ελλάδα, ιδιαίτερα για τις επιχειρήσεις, να ενημερωθούν εκτενώς για τις υπηρεσίες που προσφέρονται μέσα από το Ανοιχτό Κέντρο Καινοτομίας του Ευρωπαϊκού Έργου BIOMAC OITB (Open Innovation Test Bed), καθώς και για τις ευκαιρίες και τα χρηματοδοτικά εργαλεία που προσφέρονται από εθνικούς και Ευρωπαϊκούς φορείς, για την παραγωγή νέων, bio-based υλικών νανοτεχνολογίας, με χαμηλό οικολογικό αποτύπωμα.


Επιπλέον, στην ατζέντα περιλαμβάνονται εκτενείς παρουσιάσεις από ειδικούς της βιομηχανίας και βασικούς εκπροσώπους του Ευρωπαϊκού Έργου BIOMAC, μέσα από τις οποίες θα αναδειχθούν οι μηχανισμοί χρηματοδότησης και οι ευκαιρίες μεταφοράς τεχνογνωσίας. Με ιδιαίτερη έμφαση στο πρόγραμμα "Ερευνώ – Καινοτομώ" και άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία, οι συμμετέχοντες θα αποκτήσουν πολύτιμες γνώσεις για την αξιοποίηση πηγών χρηματοδότησης, ώστε να προωθήσουν καινοτομίες με θετικό αντίκτυπο στην βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη.


Όλες οι παρουσιάσεις θα γίνουν στα ελληνικά.


Μη χάσετε αυτή τη μοναδική ευκαιρία για δικτύωση, συνεργασία και εξερεύνηση των απεριόριστων δυνατοτήτων της ανοιχτής καινοτομίας στην Ελλάδα.


Για το πρόγραμμα της εκδήλωσης, περισσότερες πληροφορίες γι’ αυτή, αλλά και δωρεάν εγγραφή, επισκεφθείτε τη σελίδα grevent.biomac-oitb.eu.