Η RDC Informatics σχεδίασε & ανέπτυξε πλατφόρμα εκπαίδευσης & περιβαλλοντολογικής ευαισθητοποίησης για το Ευρωπαϊκό έργο KA2 Erasmus+ EUnvironment

30/04/2024Η RDC Informatics σχεδίασε & ανέπτυξε πλατφόρμα εκπαίδευσης & περιβαλλοντολογικής ευαισθητοποίησης για το Ευρωπαϊκό έργο KA2 Erasmus+ EUnvironment