Η RDC Informatics σχεδίασε & ανέπτυξε πλατφόρμα εκπαίδευσης & περιβαλλοντολογικής ευαισθητοποίησης για το Ευρωπαϊκό έργο KA2 Erasmus+ EUnvironment

30/04/2024Η RDC Informatics σχεδίασε & ανέπτυξε πλατφόρμα εκπαίδευσης & περιβαλλοντολογικής ευαισθητοποίησης για το Ευρωπαϊκό έργο KA2 Erasmus+ EUnvironment

Το τμήμα υπηρεσιών WEB & MOBILE DEVELOPMENT της RDC Informatics ολοκλήρωσε με επιτυχία την ανάπτυξη της νέας πλατφόρμας ψηφιακής εκπαίδευσης (e-learning platform) & περιβαλλοντολογικής ευαισθητοποίησης του Ευρωπαϊκού Έργου EUnvironment στην ηλ. διεύθυνση: learn.eunvironment-project.eu.

Μάθετε περισσότερα για την υλοποίηση του νέου ψηφιακού εκπαιδευτικού οικοσυστήματος του EUnvironment, που βασίστηκε στην πολυβραβευμένη πλατφόρμα e-learning, MELO – Digital Learning Ecosystem της RDC Informatics, πατώντας εδώ.

Η RDC Informatics συνεχίζει την επιτυχημένη δράση της ως εταίρος σε συμπράξεις εταίρων είτε από τον Ακαδημαϊκό χώρο, είτε από το χώρο των επιχειρήσεων στην Ευρωπαϊκή Αγορά για την υλοποίηση έργων Καινοτομίας (Προγράμματα Horizon Europe) αλλά και έργων που στηρίζουν την εκπαίδευση, την κατάρτιση, και τη νεολαία (Προγράμματα Erasmus+).

Μάθετε για το σύνολο των δραστηριοτήτων έρευνας και ανάπτυξης στην ηλ. Διεύθυνση: https://www.rdc.gr/el/static/rnd.