Πλατφόρμα e-Learning των Πανεπιστημιακών Φροντιστηρίων ΜΠΟΝΙΑ


Project Organization

Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια ΜΠΟΝΙΑ

Project Target

Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια ΜΠΟΝΙΑ

Project Technologies

MELO - Digital School e-Learning Ecosystem
MELO - Assessment Manager

Completion Date

Οκτώβριος 2017

Url(s)

http://learn.bonias.gr


View the case study