Η νέα πλατφόρμα ψηφιακής μάθησης (e-learning) των πανεπιστημιακών φροντιστηρίων ΜΠΟΝΙΑ

10/10/2017Η νέα πλατφόρμα ψηφιακής μάθησης (e-learning) των πανεπιστημιακών φροντιστηρίων ΜΠΟΝΙΑ
Το τμήμα υπηρεσιών WEB & MOBILE DEVELOPMENT της RDC Informatics ολοκλήρωσε με επιτυχία την ανάπτυξη της πλατφόρμας ψηφιακής μάθησης για τα Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια Μπόνια στην ηλ. Διεύθυνση http://learn.bonias.gr. 

Τα Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια Μπόνια δραστηριοποιούνται στο χώρο της ανώτατης εκπαίδευσης, προετοιμάζοντας με μεγάλη επιτυχία υποψηφίους για την εισαγωγή τους στο Δημόσιο. Για την κατάργηση των γεωγραφικών αποστάσεων & την ελαχιστοποίηση του κόστους και του χρόνου μετακινήσεων των σπουδαστών, τα φροντιστήρια ΜΠΟΝΙΑ αποφάσισαν να ενσωματώσουν τεχνολογίες e-learning στη λειτουργία τους προκειμένου να προσφέρουν λύσεις εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης. 

Η πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης των πανεπιστημιακών φροντιστηρίων ΜΠΟΝΙΑ λειτουργεί στην ηλ. διεύθυνση http://learn.bonias.gr . Το έργο βασίστηκε στο πολυβραβευμένο οικοσύστημα ηλεκτρονικής μάθησης MELO – Digital School της εταιρείας RDC Informatics. Πρόκειται για κορυφαία πλατφόρμα λογισμικού που παρέχει ένα ολοκληρωμένο περιβάλλον e-business για κάθε εμπλεκόμενο χρήστη στο οικοσύστημα ενός εκπαιδευτικού οργανισμού. Στην καρδιά του συστήματος υπάρχει ένα πανίσχυρο LMS (Learning Management System) το οποίο ενσωματώνει κάθε τεχνολογική καινοτομία στο χώρο της ψηφιακής μάθησης. Στη συγκεκριμένη υλοποίηση αξιοποιήθηκαν τα υποσυστήματα για ασύγχρονη αλλά και σύγχρονη διδασκαλία - Live Learning. Ειδικά το υποσύστημα σύγχρονης τηλεκπαίδευσης (live e-learning) καλύπτει κάθε ανάγκη εναλλακτικών τύπων ζωντανών εκπαιδεύσεων και υποστηρίζει όλα τα πιθανά μοντέλα εξ΄αποστάσεως διδασκαλίας (virtual classroom, Web TV, Webinar, κλπ). 

Η απόλυτα επιτυχημένη υλοποίηση του έργου, το οποίο βρίσκεται σε πλήρη παραγωγική λειτουργία, επιβεβαιώνει την βαθιά τεχνογνωσία των μηχανικών λογισμικού της RDC Informatics σε συστήματα ψηφιακής μάθησης & πλατφόρμες e-learning. 

Αναλυτικές πληροφορίες για τη δραστηριότητα πανεπιστημιακών φροντιστηρίων ΜΠΟΝΙΑ δημοσιεύονται στον δικτυακό τόπο http://www.bonias.gr .