Πλατφόρμα e-Learning των Πανεπιστημιακών Φροντιστηρίων ΜΠΟΝΙΑ


Φορέας Έργου

Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια ΜΠΟΝΙΑ

Αντικείμενο Έργου

Πλατφόρμα ψηφιακής εκπαίδευσης εξ΄αποστάσεως για τους σπουδαστές των Πανεπιστημιακών Φροντιστηρίων Μπόνια. Περιλαμβάνονται λειτουργίες σύγχρονης & ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης καθώς επίσης και το ειδικό module Assessment Manager για ψηφιακή αξιολόγηση γνώσεων (e-testing)

Τεχνολογίες Υλοποίησης

MELO - Digital School e-Learning Ecosystem
MELO - Assessment Manager

Ημερομηνία Ολοκλήρωσης

Οκτώβριος 2017

Url(s)

http://learn.bonias.gr


Δείτε το case study