Η πλατφόρμα ψηφιακής εκπαίδευσης της ΟΕΦΕ - OEFE cloud


Project Organization

Ομοσπονδία Εκπαιδευτικών Φροντιστών Ελλάδος (Ο.Ε.Φ.Ε.)

Project Target

Ομοσπονδία Εκπαιδευτικών Φροντιστών Ελλάδος (Ο.Ε.Φ.Ε.)

Project Technologies

MELO - Digital School e-Learning Ecosystem
MELO - Content Optimizer CMS
MELO - Assessment Manager

Completion Date

Δεκέμβριος 2017

Url(s)

https://oefe.cloud
https://epan.oefe.cloud


View the case study