Η πλατφόρμα ψηφιακής μάθησης (e-learning) του Εκπαιδευτικού οργανισμού Online.edu.gr

20/11/2017Η πλατφόρμα ψηφιακής μάθησης (e-learning) του Εκπαιδευτικού οργανισμού Online.edu.gr
Το τμήμα υπηρεσιών WEB & MOBILE DEVELOPMENT της RDC Informatics ολοκλήρωσε με επιτυχία την ανάπτυξη της πλατφόρμας ψηφιακής μάθησης για τον εκπαιδευτικό οργανισμό Online.edu.gr στην ηλ. Διεύθυνση http://learn.online.edu.gr.

Ο εκπαιδευτικός οργανισμός Online.edu.gr δραστηριοποιείται στο χώρο της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης & στην εκπαίδευση Πληροφορικής με δύο εκπαιδευτικά κέντρα στην Θεσσαλονίκη. Για την κατάργηση των γεωγραφικών αποστάσεων & την ελαχιστοποίηση του κόστους και του χρόνου μετακινήσεων των σπουδαστών, ο εκπαιδευτικός οργανισμός Online.edu.gr αποφάσισε να ενσωματώσει τεχνολογίες e-learning στη λειτουργία του προκειμένου να προσφέρει λύσεις εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης.

Η πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης του εκπαιδευτικού οργανισμού Online.edu.gr βασίστηκε στο πολυβραβευμένο οικοσύστημα ηλεκτρονικής μάθησης MELO – Digital School της εταιρείας RDC Informatics. Πρόκειται για κορυφαία πλατφόρμα λογισμικού που παρέχει ένα ολοκληρωμένο περιβάλλον e-business για κάθε εμπλεκόμενο χρήστη στο οικοσύστημα ενός εκπαιδευτικού οργανισμού. Στην καρδιά του συστήματος υπάρχει ένα πανίσχυρο LMS (Learning Management System) το οποίο ενσωματώνει κάθε τεχνολογική καινοτομία στο χώρο της ψηφιακής μάθησης. Στη συγκεκριμένη υλοποίηση αξιοποιήθηκαν τα υποσυστήματα για ασύγχρονη & σύγχρονη διδασκαλία (Live Learning) καθώς επίσης και το υποσύστημα ηλεκτρονικής αξιολόγησης Assessment Manager.

Η απόλυτα επιτυχημένη υλοποίηση του έργου, το οποίο βρίσκεται σε πλήρη παραγωγική λειτουργία, επιβεβαιώνει την βαθιά τεχνογνωσία των μηχανικών λογισμικού της RDC Informatics σε συστήματα ψηφιακής μάθησης & πλατφόρμες e-learning.

Αναλυτικές πληροφορίες για τη δραστηριότητα του εκπαιδευτικού οργανισμού Online.edu.gr δημοσιεύονται στον δικτυακό τόπο https://online.edu.gr.