Η πλατφόρμα ψηφιακής εκπαίδευσης της ΟΕΦΕ - OEFE cloud


Φορέας Έργου

Ομοσπονδία Εκπαιδευτικών Φροντιστών Ελλάδος (Ο.Ε.Φ.Ε.)

Αντικείμενο Έργου

Πλατφόρμα ψηφιακής εκπαίδευσης για τα φροντιστήρια - μέλη της ΟΕΦΕ. Προσαρμογή/προσθήκη ειδικού Module για τη διεξαγωγή του θεσμού των Επαναληπτικών θεμάτων της ΟΕΦΕ.

Τεχνολογίες Υλοποίησης

MELO - Digital School e-Learning Ecosystem
MELO - Content Optimizer CMS
MELO - Assessment Manager

Ημερομηνία Ολοκλήρωσης

Δεκέμβριος 2017

Url(s)

https://oefe.cloud
https://epan.oefe.cloud


Δείτε το case study