Κατασκευή ιστοδελίδας για τον ΚΕΚ του ΟΠΑ


Φορέας Έργου

Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών - ΚΕΚ ΟΠΑ

Αντικείμενο Έργου

Σχεδιασμός & ανάπτυξη δικτυακού τόπου για το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Περιλαμβάνεται αναλυτική παρουσίαση των προσφερόμενων προγραμμάτων σπουδών με δυνατότητα on-line δήλωσης συμμετοχής 

Τεχνολογίες Υλοποίησης

MELO - Content Optimizer CMS

Ημερομηνία Ολοκλήρωσης

Ιανουάριος 2017

Url(s)

https://dz.aueb.gr


Δείτε το case study