Σχεδιασμός & ανάπτυξη ιστοσελίδας shadow.gr


Φορέας Έργου

Συστήματα Σκίασης Shadow

Αντικείμενο Έργου

Σχεδιασμός & ανάπτυξη δικτυακού τόπου για την εταιρεία κατασκευής και εμπορίας Συστήματων Σκίασης εσωτερικού χώρου Shadow.

Τεχνολογίες Υλοποίησης

Nop Commerce E-Business Platform

Ημερομηνία Ολοκλήρωσης

Φεβρουάριος 2017

Url(s)

http://www.shadow.gr


Δείτε το case study