Κατασκευή ιστοσελίδας sep.org.gr


Φορέας Έργου

Σώμα Ελλήνων Προσκόπων

Αντικείμενο Έργου

Σχεδιασμός & ανάπτυξη δικτυακού τόπου για το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων

Τεχνολογίες Υλοποίησης

MELO - Content Optimizer CMS

Ημερομηνία Ολοκλήρωσης

Φεβρουάριος 2017

Url(s)

http://www.sep.org.gr