Κατασκευή πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης ETI Learning


Φορέας Έργου

Ελληνικό Τραπεζικό Ινστιτούτο (ΕΤΙ)

Αντικείμενο Έργου

Σχεδιασμός & ανάπτυξη πλατφόρμας ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης (e-Learning) βασισμένη στην πλατφόρμα ΝΒ Learning της Νομική Βιβλιοθήκη Α.Ε.

Τεχνολογίες Υλοποίησης

MELO - Digital School e-Learning Ecosystem

Ημερομηνία Ολοκλήρωσης

Οκτώβριος 2015

Url(s)

http://eti.nblearning.org