Κατασκευή πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης SEP E-Mathaino Portal


Φορέας Έργου

Σώμα Ελλήνων Προσκόπων

Αντικείμενο Έργου

Σχεδιασμός & ανάπτυξη πλατφόρμας σύγχρονης & ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης (e-Learning) για την κατάρτιση μελών του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων.

Τεχνολογίες Υλοποίησης

MELO - Digital School e-Learning Ecosystem

Ημερομηνία Ολοκλήρωσης

Φεβρουάριος 2016

Url(s)

http://www.emathainoportal.gr


Δείτε το case study