Κατασκευή πλατφόρμας Forum Training e-Learning


Φορέας Έργου

Forum International Training & Consulting Ltd.

Αντικείμενο Έργου

Σχεδιασμός & ανάπτυξη πλατφόρμας σύγχρονης τηλεκπαίδευσης (e-Learning) για εργαστήριο ελευθέρων σπουδών - Κέντρο δια βίου μάθησης.

Τεχνολογίες Υλοποίησης

MELO - Digital School e-Learning Ecosystem

Ημερομηνία Ολοκλήρωσης

Δεκέμβριος 2015

Url(s)

http://elearning.forum-training.gr


Δείτε το case study