Σχεδιασμός και ανάπτυξη πλατφόρμας e-Learning iScool Quiz Platform


Φορέας Έργου

iScool - Filia Labs S.A.

Αντικείμενο Έργου

Σχεδιασμός & ανάπτυξη πλατφόρμας ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης (e-Learning) για μαθητές Δημοτικού.

Τεχνολογίες Υλοποίησης

MELO - Digital School e-Learning Ecosystem
MELO - Content Optimizer CMS

Ημερομηνία Ολοκλήρωσης

Οκτώβριος 2016

Url(s)

http://quiz.iscool.gr
http://quizdemo.iscool.gr

Διακρίσεις

Distinction in e-Commerce 2017


Δείτε το case study