Σχεδιασμός και ανάπτυξη πλατφόρμας ΚΕΑ e-Learning


Φορέας Έργου

World Bank - Υπουργείο Εργασίας

Αντικείμενο Έργου

Σχεδιασμός & ανάπτυξη πλατφόρμας ψηφιακής εκπαίδευσης (e-Learning) για τα Στελέχη των Δήμων όλης της Χώρας για την εκμάθηση του Πληροφοριακού Συστήματος για τη διανομή του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης ΚΕΑ. Έργο το οποίο χρηματοδοτήθηκε από την Παγκόσμια Τράπεζα με τελικό δικαιούχο το Υπουργείο Εργασίας.

Τεχνολογίες Υλοποίησης

MELO - Digital School e-Learning Ecosystem

Ημερομηνία Ολοκλήρωσης

Ιανουάριος 2017

Url(s)

http://e-learning.keaprogram.gr


Δείτε το case study