Σχεδιασμός και ανάπτυξη πλατφόρμας Safe Water Sports e-Learning


Φορέας Έργου

MKO Safe Water Sports

Αντικείμενο Έργου

Σχεδιασμός & ανάπτυξη πλατφόρμας ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης (e-Learning) για μαθήματα γύρω από την ασφάλεια στη θάλασσα και τα water sports.

Τεχνολογίες Υλοποίησης

MELO - Digital School e-Learning Ecosystem
MELO - Content Optimizer CMS

Ημερομηνία Ολοκλήρωσης

Μάρτιος 2017

Url(s)

http://e-learning.safewatersports.gr

Διακρίσεις

Education Leaders Awards 2018 - Gold


Δείτε το case study