Πλατφόρμα διανομής εκπαιδευτικού περιεχομένου των Εκδόσεων ΑΠΑΡΣΙΣ


Φορέας Έργου

Εκδόσεις ΑΠΑΡΣΙΣ

Αντικείμενο Έργου

Πλατφόρμα διανομής εκπαιδευτικού περιεχομένου (ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης) των Εκδόσεων ΑΠΑΡΣΙΣ.

Τεχνολογίες Υλοποίησης

MELO - Digital School e-Learning Ecosystem

Ημερομηνία Ολοκλήρωσης

Οκτώβριος 2017

Url(s)

http://elearn.aparsis.gr


Δείτε το case study