Ανάπτυξη ιστοσελίδας lklaw.gr


Φορέας Έργου

Δικηγορικό Γραφείο….

Αντικείμενο Έργου

 Σχεδιασμός & ανάπτυξη δικτυακού τόπου για το Δικηγορικό γραφείο Λουμάκη – Καλημέρη και Συνεργάτες 

Τεχνολογίες Υλοποίησης

MELO - Content Optimizer CMS

Ημερομηνία Ολοκλήρωσης

Αύγουστος 2017

Url(s)

http://www.lklaw.gr