Δημιουργία ιστοσελίδας marinemarketing.com


Φορέας Έργου

Marine Marketing

Αντικείμενο Έργου

Σχεδιασμός & ανάπτυξη δικτυακού τόπου για την εταιρεία πώλησης και ενοικίασης πολυτελών σκαφών Marine Marketing. 

Τεχνολογίες Υλοποίησης

Nop Commerce E-Business Platform

Ημερομηνία Ολοκλήρωσης

Αύγουστος 2017

Url(s)

http://www.marinemarketing.gr