Ανάπτυξη ιστοσελίδας για εταιρεία συστημάτων σκίασης - Τέντες ΠΡΟΔΡΟΜΙΔΗ


Φορέας Έργου

Συστήματα Σκίασης - Τέντες ΠΡΟΔΡΟΜΙΔΗΣ

Αντικείμενο Έργου

Σχεδιασμός & ανάπτυξη δικτυακού τόπου για την εταιρεία κατασκευής και εμπορίας Συστήματων Σκίασης εσωτερικού χώρου & εξωτερικού χώρου ΠΡΟΔΡΟΜΙΔΗΣ. 

Τεχνολογίες Υλοποίησης

Nop Commerce E-Business Platform

Ημερομηνία Ολοκλήρωσης

Φεβρουάριος 2018

Url(s)

https://www.prodromidis.gr