Σχεδιασμός & ανάπτυξη ιστοσελίδας (web site) - Συνεταιριστική ασφαλιστική


Φορέας Έργου

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ Ασφαλιστική

Αντικείμενο Έργου

Σχεδιασμός & ανάπτυξη δικτυακού τόπου για τη ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ Ασφαλιστική. 

Τεχνολογίες Υλοποίησης

MELO - Content Optimizer CMS

Ημερομηνία Ολοκλήρωσης

Φεβρουάριος 2018

Url(s)

https://www.syneteristiki.gr