Υλοποίηση ιστοσελίδας εταιρίας παροχής υπηρεσιών JPC Services


Φορέας Έργου

JPC services

Αντικείμενο Έργου

Σχεδιασμός & ανάπτυξη δικτυακού τόπου για την προβολή των δραστηριοτήτων της επιχείρησης JPC Transmission Services. 

Τεχνολογίες Υλοποίησης

MELO - Content Optimizer CMS

Ημερομηνία Ολοκλήρωσης

Μάιος 2018

Url(s)

http://service.jpc.gr