Ανάπτυξη web site Alfa Seeds ΑΒΕΕ


Φορέας Έργου

Alfa Seeds ΑΒΕΕ

Αντικείμενο Έργου

Σχεδιασμός & ανάπτυξη δικτυακού τόπου για την προβολή των δραστηριοτήτων της σποροπαραγωγικής εταιρίας Alfa Seeds ΑΒΕΕ 

Τεχνολογίες Υλοποίησης

MELO - Content Optimizer CMS

Ημερομηνία Ολοκλήρωσης

Ιούνιος 2018

Url(s)

http://www.alfa-seeds.gr