Σχεδιασμός & ανάπτυξη δικτυακού τόπου σχολής κομμωτικής Διαμαντόπουλος


Φορέας Έργου

Σχολές Κομμωτικής ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ

Αντικείμενο Έργου

Σχεδιασμός & ανάπτυξη δικτυακού τόπου για την προβολή των δραστηριοτήτων των Σχολών Κομμωτικής ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ. 

Τεχνολογίες Υλοποίησης

MELO - Content Optimizer CMS

Ημερομηνία Ολοκλήρωσης

Ιούλιος 2018

Url(s)

https://diamantopoulos.com.gr