Δημιουργία & προώθηση ιστοσελίδας frederick.edu.gr


Φορέας Έργου

UNICERT Certification Body

Αντικείμενο Έργου

 Σχεδιασμός & ανάπτυξη δικτυακού τόπου για την προβολή των εξ' αποστάσεως προγραμμάτων σπουδών του Πανεπιστημίου Frederick Κύπρου στην Ελλάδα.

Τεχνολογίες Υλοποίησης

MELO - Content Optimizer CMS

Ημερομηνία Ολοκλήρωσης

Σεπτέμβριος 2018

Url(s)

https://frederick.edu.gr